Bien bao hieu duong bo Viet Nam - www.thue-xe.com
 Dich vu cho thue xe du lich o Viet Nam
thue-xe.com
Gọi để thuê xe khu vực phía Bắc 01662545992

Biển báo hiệu đường bộ Việt Nam


Trang chủ >> Biển báo hiệu đường bộ Việt Nam

Quay lại

BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Biển chỉ dẫn

Biển báo nguy hiểm

Biển hiệu lệnh

Biển phụ

Biển báo cấm

Vạch kẻ đường

 

Nhóm biển chỉ dẫn: Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông nền mầu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình.

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448.

Hiệu lực của các biển chỉ dẫn có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy.

Biển chỉ dẫn đường bộ Việt Nam

 

Trang thông tin về các loại biển báo hiệu đường bộ ở Việt Nam - www.thue-xe.com