Bien phu, Biển phụ trong hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam - www.thue-xe.com
 Dich vu cho thue xe du lich o Viet Nam
thue-xe.com
Gọi để thuê xe khu vực phía Bắc 01662545992

Biển phụ đường bộ Việt Nam


Trang chủ >> Biển phụ đường bộ Việt Nam

Quay lại

BIỂN PHỤ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Biển chỉ dẫn

Biển báo nguy hiểm

Biển hiệu lệnh

Biển phụ

Biển báo cấm

Vạch kẻ đường

 

Nhóm biển phụ: Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ xung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập.

Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.

Những biển phụ trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam

 

Trang thông tin về các loại biển phụ trong hệ thống biển báo đường bộ ở Việt Nam - www.thue-xe.com